Adopcja to sposób na zapewnienie bezpiecznej i stałej rodziny dziecku, które nie może mieszkać ze swoimi rodzicami biologicznymi.Umożliwiamy ludziom adopcję dzieci i stworzenie szczęśliwej rodziny.

Zapoznanie się z niniejszą stroną internetową stanowi pierwszy krok na drodze do uzyskania niezbędnych informacji na temat adopcji.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 587 9900 lub wysłanie do nas maila na adres childrens@somerset.gov.uk.

Aby zostać poddanym ocenie pod kątem możliwości zostania rodzicem adopcyjnym, należy posiadać umiejętność mówienia oraz pisania w języku angielskim.